Zonneboilers

Een beter leefklimaat, waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en aan co2-reductie doen. Duurzaam verwarmen én besparen; een schone toekomst ligt binnen handbereik met een zonneboiler van Anders-Verwarmen.

Onderdelen zonneboiler

Een zonneboiler bestaat uit een:

  • zonnecollector die zonnestralen opvangt en omzet in warmte
  • stromende vloeistof die warmte vervoert van collector naar buffervat
  • warmtewisselaar die drinkwater en collectorvloeistof gescheiden houdt
  • buffervat voor opslaan van warm water
  • regelsysteem
  • naverwarmer, die voor extra warmte zorgt bij weinig zonlicht

Hoe werken zonneboilers?

Een zonneboiler werkt met behulp van een zonnecollector. Deze wordt op het dak van een gebouw bevestigd. Binnenin de zonnecollector zitten metalen buizen met daarin een vloeistof. De zon schijnt op de collector en verwarmt die vloeistof. Via een buizensysteem loopt de vloeistof naar het voorraad- of buffervat, van waaruit het warme water te gebruiken is. Bijvoorbeeld om water voor een huishouden te verwarmen of als proceswarmte om ruimtes te verwarmen.

Anders-Verwarmen levert stalen boilers, geëmailleerd voor sanitair water. Scheidingsplaten en een diffuser garanderen een goed gelaagde watertemperatuur.

Grondwater verwarmen

Zonnecollectoren worden ook gebruikt om in de zomer grondwater onder een gebouw op te warmen. In de winter verwarmt een warmtepaneel het gebouw efficiënt. Deze combinatie zorgt voor een enorme reductie in co2-uitstoot en stookkosten.