BRL 6000-21 certificering voor warmtepompinstallaties

BRL 6000-21 certificering warmtepomp anders verwarmen

Als installateur kun je de installatie van een gasgestookte cv-ketel wel dromen. Een warmtepompinstallatie is echter andere koek. Bovendien heb je bij warmtepompen te maken met andere certificering. Ben je niet BRL 6000-21 gecertificeerd? Dan mag je alleen luchtwarmtepompen installeren. Toch zijn er constructies waarin je als installateur toch je klant kunt helpen aan een water- of bodemwarmtepomp.

Als installateur wil je de klant zo goed mogelijk helpen met een nieuw, duurzaam verwarmingssysteem. Het liefst ook nog een met een hoog rendement. Mond-tot-mondreclame werkt immers ontzettend goed. Toch worden er massaal luchtwarmtepompen geïnstalleerd, terwijl er qua rendement vaak betere opties zijn. De reden hiervoor is dat je voor water- en bodemwarmtepompen een meer uitgebreide certificering nodig hebt.

BRL 6000-00 certificering

BRL 6000-00 is het algemene deel van BRL 6000, de certificering die gaat over de aanleg en het onderhoud van installaties. Hiermee heeft de gebruiker de zekerheid dat installaties goed en veilig worden uitgevoerd. In BRL 6000-00 worden alle eisen opgesomd die aan de installateur worden gesteld. Voldoe je niet aan alle eisen, dan wordt je niet gecertificeerd.

Als BRL 6000-00 gecertificeerde onderneming lever je erkende kwaliteit. Daardoor heb je uiteindelijk minder werk (lees: last) van controles door gemeenten die het Bouwbesluit handhaven. Maar alleen BRL 6000-00 is niet voldoende om je klant écht te kunnen helpen met het beste duurzame verwarmingssysteem.

BRL 6000-21

In BRL 6000-21 staan aanvullende eisen waar je als installateur aan moet voldoen, wil je gecertificeerd zijn om bodemenergiesystemen te installeren. Voor het bovengrondse deel van dergelijke installaties (de pomp en het afgiftesysteem) is deze aanvulling een vereiste. Het zijn ingewikkelde maar belangrijke kwaliteitscriteria.

BRL SIKB 11000

Wil je het ondergrondse deel (de bron) van een bodemenergiesysteem aanleggen, dan moet je beschikken over BRL SIKB 11000. Hierin worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de projectleiders. Veel installateurs zijn niet in het bezit van dit onderdeel en kunnen daarom alleen luchtwarmtepompen installeren. Terwijl warmtepompen met andere bronnen veel rendabeler zijn op de lange termijn!

Anders Verwarmen kan alle werkzaamheden waarvoor BRL 6000-21 en BRL SIKB 11000 vereist zijn uit handen nemen. Zo kun je jouw klant aan het beste duurzame verwarmingssysteem helpen, zonder dat je daarvoor maanden (of zelfs jaren) bezig bent met de certificering. Als installateur heb je het waarschijnlijk al druk genoeg tegenwoordig…


Meer weten over de gouden toekomst van de installateur? Download ons gratis whitepaper!

brl 6000 certificering warmtepompen brl 6000-21 BRL SIKB 11000 anders verwarmen

Download whitepaper

 

Gratis
whitepaper
Bel ons Mail ons Whatsapp