Subsidies

De overheid streeft, net als Anders-Verwarmen, naar een beter leefklimaat, nu en in de toekomst. Daarom stimuleert ze het gebruik van schone brandstoffen en ontmoedigt ze het gebruik van gas voor de verwarming van woningen. Dit doet de overheid door subsidies op duurzame energiebronnen te verlenen aan particulieren en zakelijke gebruikers, Daarmee draagt ze bij aan energiebesparing en het terugdringen van de co2-uitstoot.
Bel ons Mail ons Whatsapp