Afgiftesystemen

Het afgiftesysteem is het systeem dat de warmte in de woning aan de ruimtes afgeeft. Dit kan van alles zijn. In Nederland zijn verreweg de meeste woningen uitgevoerd met radiatoren. Daardoorheen stroomt warm water dat (meestal) door een cv-ketel is gemaakt. De radiator wordt warm en geeft deze warmte af aan de ruimte waarin de radiator is geplaatst. En zo wordt de betreffende ruimte verwarmd. Ditzelfde principe geldt voor ook andersoortige afgiftesystemen zoals lage temperatuur radiatoren, convectoren en vloer-, wand- en plafondverwarming. Deze systemen zijn allemaal bedoeld om gevoed te worden met warm water en de warmte af te geven aan de betreffende ruimtes.

Bel ons Mail ons Whatsapp