Bodemenergie

Een warmtepomp heeft altijd een bron nodig vanuit waar er warmte wordt onttrokken. Dit kan ook een bodembron zijn. We praten dan over bodemenergie. In dat geval wordt er in de bodem een gesloten lus of aardwarmtekorven aangebracht en door dat leidingwerk stroomt de vloeistof die uit de bodem de warmte onttrekt. Deze warmte komt vervolgens aan bij de warmtepomp terecht die er de energie aan onttrekt. De vloeistof gaat vervolgens kouder weer de bodem in waar het door de bodem weer opgewarmd wordt. Een bodembron kan -mits goed ontworpen- eindeloos lang de energie leveren omdat de bodem steeds weer opwarmt. Het is dan wel noodzakelijk dat de bron goed ontworpen en gemaakt wordt zodat deze past bij het pand en de warmtepomp. Alle bodemenergiesystemen plaatsen wij samen met onze partners in de BeNeLux.

Bel ons Mail ons Whatsapp