Geboorde bron

Een geboorde bron bestaat uit een buis in de vorm van een u-luis die in een geboord gat in de bodem wordt geplaatst. Dit kunnen ook meerdere u-lussen zijn die in meerdere geboorde gaten geplaatst kunnen worden. De warmtepomp verplaatst vloeistof door deze u-lus buis en in de bodem warmt de vloeistof op. Dat gaat naar de warmtepomp die er energie aan onttrekt. De afgekoelde vloeistof gaat de bodem weer in en wordt daar weer opgewarmd. Dergelijke bronnen gaan tot een diepte van ongeveer 200 meter beneden maaiveld. De temperatuur in de die aardlagen is in Nederland om en nabij een constante 12 graden. Er wordt hier dus geen gebruik gemaakt van zogenaamde geothermie, waarbij er van veel grotere dieptes (kilometers) warm water wordt opgepompt.

Bel ons Mail ons Whatsapp