De risico’s en regels omtrent grondboringen voor warmtepompen

grondboring warmtepomp risico's regels anders verwarmen

In potentie is bodemenergie gebruiken voor verwarming is een geweldige uitvinding. Wanneer het buiten koud is, is het onder de grond immers relatief warm. Je kunt die warmte gebruiken op verschillende manieren. Een van die manieren is een grondboring voor de warmtepomp. Maar dat moet niet ten koste gaan van de natuur.

Het blijkt dat dit nu vaak wel het geval is. Zo wordt grondwater vervuild doordat het bij boringen gemengd wordt met slootwater. En daar gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wat aan doen.

ILT en RIVM

De ILT pakt schadelijke werkzaamheden aan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een risicoranglijst samengesteld met ongewenste gebeurtenissen wat betreft bodemwerkzaamheden. Aan de hand van die gegevens en onderzoek onder experts van de overheid en het bedrijfsleven trekt de ILT een aantal conclusies.

1) 1,7 miljard euro schade

Uit de risicoanalyse blijkt dat er jaarlijks 1,7 miljard euro maatschappelijke schade is door aantasting van bodem en grond- en oppervlaktewater.

2) Regels worden niet opgevolgd

In ten minste een derde van de gevallen worden de regels omtrent bodemwerkzaamheden bewust niet opgevolgd, zo schatten de experts.

3) Grondboringen en verontreinigde grond

Grondboringen voor de aanleg van ondergrondse bodemenergiesystemen vormen het grootste probleem als het gaat om aantasting van de bodem. De ILT ziet al jaren dat sommige boorploegen zich niet aan de regels houden. Ook het mengen van verontreinigde grond met schone grond om vervuiling onzichtbaar te maken en het illegaal storten van verontreinigde grond zijn grote problemen.

Milieuschade is natuurlijk altijd vervelend, maar in dergelijke gevallen misschien nog wel in meerdere mate. Bodemenergie is in potentie een uitstekende bron van energie, maar door niet zorgvuldig en zuinig met de bodem om te gaan, maken we onze eigen bron kapot.

Wie is er verantwoordelijk?

Het geeft nogmaals aan dat het inzetten van de bodem als bron van een warmtepomp vaak een stuk gecompliceerder is dan men denkt. De eindgebruiker houdt hier natuurlijk geen rekening mee en verwacht dat de partijen die hij inhuurt, weten welke regels er gelden – en zich daaraan houden.

Nu het ILT dit nauwlettend in de gaten zal houden, is het dus van belang dat je als installateur samenwerkt met partijen die bekend zijn met de regelgeving én volgens die regels te werk gaan. Je bent immers samen verantwoordelijk voor de hele keten.

Verantwoorde grondboring voor een warmtepomp

Bij Warmte Koude Opslag systemen (WKO’s), zoals met de aardwarmtekorf of een grondboring voor een warmtepomp, worden bewust of onbewust dus nog veel fouten gemaakt. Bij Anders Verwarmen zijn we experts op dit gebied en houden we ons aan de regels. Dat doen we vanuit de overtuiging dat we zuinig moeten zijn op onze aarde om het goed – zo niet beter – achter te laten voor de volgende generaties.

Benieuwd naar de schone, gouden toekomst van de installateur? Download dan ons gratis whitepaper!

grondboring warmtepomp risico's regels anders verwarmen

Download handleiding

Bel ons Mail ons Whatsapp