Is biomassa duurzaam?

is biomassa duurzaam alternatief aardgas gas anders verwarmen

In de zoektocht naar duurzame energie is nog altijd veel discussie, zo ook over biomassa. Is biomassa duurzaam? Leidt biomassa niet tot ontbossing? Zijn er andere alternatieven voor biomassa in Nederland?

Als het gaat om duurzame energie, heeft iedere optie voor- en nadelen. Het is altijd de vraag welke argumenten je het zwaarst laat wegen – en waarom. Biomassa is daarop geen uitzondering.

Biomassa in Nederland

Wat veel mensen niet beseffen is dat biomassa in Nederland verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van alle hernieuwbare energie. Kortom, een behoorlijk deel. Biologische materialen zoals hout, gft-afval en mest kunnen worden verbrand om huizen te verwarmen, maar biomassa zou ook kunnen dienen als brandstof voor bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart. Met name voor de zware industrie, waar de energievraag groot is, kan biomassa een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof zijn.

De uitstoot van biomassa

In principe is de verbranding van de materialen waar biomassa uit gemaakt is niet duurzaam, maar het principe wat erachter schuilt maakt het wél duurzaam. Zo wordt ervoor gezorgd dat de verbranding van biomassa CO2-neutraal is; iedere boom die wordt gebruikt als biomassa, wordt opnieuw geplant en dus staat er een aantal jaren later weer een nieuwe boom.

Bij de verbranding komen echter wel stikstof en fijnstof vrij. Dat is het nadeel van biomassa als energiebron. Wellicht is rookgasreiniging mogelijk om deze negatieve effecten te beperken, maar helemaal doen verdwijnen is vooralsnog niet mogelijk.

Ontbossing

Naast het vrijkomen van stikstof en fijnstof wordt ook ontbossing vaak als argument tegen biomassa gebruikt. Maar in theorie zou er geen ontbossing plaats moeten vinden. Maar de controle op het planten van bomen ter compensatie van de verbrande biomassa kent haar beperkingen. En vanwege die onzekerheid zou biomassa ineens niet bepaald ‘bio’ meer zijn.

Maar we moeten zorgen voor een kringloop om biomassa groen te houden. Dan nog zullen stikstof en fijnstof toenemen, maar die nadelen moeten we afwegen tegen de nadelen van aardgas.

Is biomassa duurzaam in vergelijking met aardgas?

Maar is biomassa duurzaam in vergelijking met aardgas? Dat onderzocht Royal HaskoningDHV, een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in innovatie en duurzame ontwikkeling. De conclusie was dat biomassa voor 70 tot 90 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan uit het buitenland geïmporteerde aardgas. Hierbij wordt veronderstelt dat het opnieuw aanplanten van bomen goed gaat.

Bij de import van aardgas is er veel onzekerheid over het lekken van methaan. Er wordt wel enige methaanuitstoot gerapporteerd door Rusland, maar de vraag is of die getallen juist zijn.

Hernieuwbare energie

In conclusie zijn bij zowel geïmporteerd aardgas als bij biomassa een aantal onzekerheden in het proces. Je zou die onzekerheden tegen elkaar weg kunnen strepen, dan is biomassa zeker een betere optie dan aardgas.

Wij zijn van mening dat biomassa een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, maar dat op de langere termijn ook biomassa geen oplossing is. Uiteindelijk moeten we naar duurzaam opgewekte energie vanuit volledig hernieuwbare energiebronnen. Wij geloven daarom sterk het elektrificeren van de gebouwde omgeving. Tot de ontwikkelingen dermate ver zijn dat ook de zware industrie volledig elektrisch kan, zou biomassa daar een rol kunnen spelen.

Help jij ook mee met de verduurzaming? Lees in onze gratis handleiding hoe je jouw woning of bedrijfspand duurzaam kunt verwarmen!

gasloos wonen gasloos verwarmen duurzaam anders verwarmen

Download handleiding

Whitepaper ‘Je woning duurzaam verwarmen’

Het formulier is verlopen

Bel ons Mail ons Whatsapp