7 argumenten om NIET te verduurzamen

Het SCP onderzocht de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en hun concrete acties om woningen te verduurzamen. Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de woningeigenaren stappen gezet om de woning te verduurzamen. Volgens de Klimaatwet moeten in 2050 alle zeven miljoen huizen hernieuwbare energie en warmte gebruiken. Belangrijke stap hierin is de isolatie van woningen en het benutten van zonne-energie. Een groot deel van de huiseigenaren heeft deze stap echter nog niet gezet; bijna de helft heeft nog niet de isolatie verbeterd en driekwart van de eigenaren met een eigen dak heeft nog geen zonnepanelen geplaatst. Verschillende belemmeringen houden hen tegen om in beweging te komen. Welke belemmeringen zijn dat? Wat horen wij het meest in onze gesprekken?

Hieronder de top 7 van meest gehoorde argumenten om toch vooral NIET de woning te verduurzamen. 

  1. te hoge kosten
Stip op nummer 1 is het argument te hoge kosten. Veel mensen die wij voorrekenen wat het kost om de woning te verduurzamen schrikken van de investering die ermee gemoeid is. De gemiddelde investering ligt zo rond de € 16.000,- inclusief BTW. Dit is dan de benodigde investering voor een lucht/ water warmtepomp, appendages en de installatie, montage en inbedrijfstelling. Een behoorlijk bedrag wat niet iedereen op de plank heeft liggen.

Toch zijn er mogelijkheden om wel degelijk de stap te maken de verduurzaming te gaan doen. Veel mensen hebben nog wat ruimte in de hypotheek en ook banken zijn steeds vaker bereidwillig om de eigenaar van de woning een handje te helpen bij het verduurzamen van de woning. De woning wordt er immers ook meer waard van.

Ook zijn er tegenwoordig partijen die een lening speciaal voor het verduurzamen van de woning verstrekken. En door de lage rente is het zo dat rente en aflossing per maand lager is dan de besparing op de energierekening.

Het beste is natuurlijk betalen ‘uit eigen zak’, maar beslist noodzakelijk is dat niet. En weeg naast de investering ook de besparing op energie af. Vaak wordt de investering ruimschoots terug verdiend.

Kortom: er zijn financiële mogelijkheden om toch een verduurzamingsslag te maken.

  1. maatregelen worden in de toekomst goedkoper

Wat wij ook vaak horen van mensen is dat ze nog even wachten met de investering. Omdat ze verwachten dat de maatregelen in de toekomst goedkoper gaan worden. Of dat zo is, is maar de vraag. Warmtepompen zijn niet nieuw. Deze worden al vanaf de jaren ’70 geleverd en zijn in die zin uitontwikkeld. Uiteraard worden er nog wel ontwikkelingen gedaan, maar dat zijn kleine stappen. Zeker geen doorbraken in de kostprijs. Wij verwachten dus geen spectaculaire prijsdalingen.

Daarnaast is het de vraag of het wijs is een eventuele verlaging van prijzen af te wachten. Want elke dag later een verduurzamingsslag maken, is een dag langer een hogere energierekening betalen. Want uiteindelijk levert verduurzaming geldt op en dalen de kosten voor energie. Wachten kan dus uiteindelijk wel eens duurder zijn.

Zoals gezegd verwachten wij niet dat prijzen significant zullen dalen. Wij verwachten wel dat de prijzen voor energie -en met name die van aardgas– de aankomende jaren door zullen stijgen. Dat betekent dat het wachten met investeren als resultaat een hogere energierekening zal hebben.

Wij adviseren altijd te onderzoeken op welke manier de woning te verduurzamen is, wat het kost en wat het oplevert op de lange termijn.

Alleen zo kan er op basis van concrete informatie een juist besluit worden genomen.

  1. onvoldoende in verdiept

Het is volkomen logisch dat de gemiddelde Nederlander met een koopwoning niet weet wat er mogelijk is op het gebied van het verduurzamen van de woning. Er is heel veel mogelijk. En wat is wijs te doen? Dat is een project op zich wat inhoud dat er uitgezocht moet worden wat er mogelijk is, wat zaken opleveren en of het in technisch opzicht wel mogelijk is. Kortom: een behoorlijk project waar je je wel even in moet verdiepen.

Veel mensen hebben dat niet gedaan om allerlei redenen. Het is ook niet niks. Wij adviseren daarom een partij in de hand te nemen die dit traject kan begeleiden. Die weet welke weg er bewandeld moet worden en weet wat er te koop is. Een partij die ook goed luistert naar wat de woningeigenaar wenst. Heel belangrijk om dat te doen wat aansluit bij het beeld van de woningeigenaar.

Indien je de woning gaat verduurzamen, Doe dat dan stapsgewijs. In een keer hoeft niet, vaak wordt het dan te groot en te duur, terwijl kleinere stappen het geheel overzichtelijker en betaalbaarder maken.

Dit maakt een traject ook leuker. Je houdt grip op het geheel en ziet met elke stap een verbetering in comfort en een lagere energierekening.

Zo verdiep je je in de materie en maak je het voor jezelf leuk.

  1. onzekerheid hoe lang ze nog in de woning zullen wonen

Veel mensen investeren niet in de woning omdat ze niet weten hoe lang ze er nog zullen wonen. En tja.. is het dan zinvol om te investeren? Het is lastig om daar een goed antwoord op te geven. Uit onderzoek blijkt dat een duurzame woning meer waard is dan dezelfde woning die niet duurzaam is. Een koper vindt nu eenmaal een lageren energierekening een aantrekkelijk vooruitzicht. Je houdt tenslotte in de maand meer geld over voor andere zaken.

Het is alleen moeilijk om te bepalen of de investering dan ‘uit kan’ in financieel opzicht. Terug naar het begin van dit schrijven: gemiddeld kost een warmtepompinstallatie € 16.000,-. Is met deze installatie de woning ook € 16.000,- meer waard? Moeilijk te zeggen. Wat we wel weten is dat de woning toekomstbestendig wordt gemaakt. En dat is ook voor een toekomstige bewoner wat waard.

Ook al weet je niet hoe lang je nog in de woning zult wonen, vanaf de eerste dag dat een duurzame investering gebruikt wordt, daalt de energierekening. Dus ook al woon je er nog maar kort, in die periode geniet je wel van een lagere energierekening!

En dat geldt ook voor de mensen na jou. Ook zij hebben dan een woning die minder energie gebruikt en op een duurzame manier wordt verwarmd.

Zo zijn alle partijen blij! 

  1. Levert niet genoeg op

In sommige gevallen klopt dit. Zeker als het energieverbruik niet hoog is, valt er minder te besparen en duurt het terugverdienen van de investering langer. Hoe hoger het energieverbruik, hoe groter de besparing en hoe interessanter de terugverdientijd. Een wetmatigheid. Dat betekent dat investeren in verduurzamen financieel niet altijd goed verdedigbaar is. Omdat de investering niet, of pas na lange tijd, terugverdiend is.

Is het dan altijd onverstandig te investeren als de investering zich niet terugverdiend? Wij zeggen van niet. Want investeren in het verduurzamen van de woning levert altijd een verhoging op van het comfort. En vaak ook een besparing op de uitstoot van CO2. En natuurlijk zijn dit twee hele persoonlijke keuzes die een ieder voor zich moet maken.

Het verhogen van het comfort kan bijvoorbeeld betekenen een gelijkmatigere warmte in huis, de mogelijkheid te kunnen verkoelen, een warmere woning, een warmere vloer of een eenvoudigere bediening. Vergelijk het met investeren in een nieuwe keuken.

Het verlagen van de uitstoot CO2 doe je natuurlijk niet alleen voor jezelf. Dat doe je voor de hele wereld en voor de generaties na ons.

Laten we wereld beter achterlaten dan hoe we hem hebben ontvangen.

  1. Opzien tegen de werkzaamheden

Het verduurzamen van de woning kan veel voeten in de aarde hebben. Leegruimen van ruimtes, vrijmaken van wanden, hak- en breekwerk. Dagen mensen over de vloer. En daar kun je inderdaad behoorlijk tegenop zien. Want je hebt gewoonweg geen zin in het tijdelijk kwijtraken van je eigen plek. Je hebt gewoon geen zin om tijdelijk in de troep te zitten. Je hebt gewoon geen zin om tijdelijk in je eigen woning te moeten kamperen.

En hoe je het ook went of keert: voor het verduurzamen moet er nu eenmaal wel iets gebeuren. Daar ontkom je niet aan. Dus als je iets wilt, dan is het zinvol om je enigszins te berusten in het feit dat het even een gedoe zal worden. Maar wel een gedoe met een mooi doel: een comfortabeler huis, een duurzamer gebruik van energie en een lageren energierekening.

Wil je nu echt niet in de rommel zitten? Dan is het wellicht een optie om gedurende die periode de huissleutel af te geven aan de partij die gaat verduurzamen en zelf tijdelijk de woning te verlaten. Combineer het desnoods met je vakantie!

Dan ben je zelf weg, zit je zo min mogelijk in de rommel en kom je terug als het huis verduurzaamd is. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

Voorwaarde is wel dat je het dan in je vakantie los moet kunnen laten…

  1. Kost teveel tijd dit te regelen

Het laatste argument dat wij hier willen benoemen is het tijdsaspect. Het kost gewoon te veel tijd om alles op een rij te zetten, gesprekken te voeren, rekensommen te maken en te besluiten wat er wel en wat er niet wordt gedaan. En dat klopt. Want zoals eerder al geschreven is er heel veel mogelijk en ontkom je er niet aan een en ander uit te zoeken. Want er moeten keuzes gemaakt worden en dat kan alleen op basis van goede en gedegen informatie. Die moet verzameld worden.

Wat hier helpt is om te kiezen voor een partij die hierin kan begeleiden. Die informatie kan filteren, die weet wat de mogelijkheden zijn met de woning en daardoor kaf van koren kan scheiden. Want alles wat niet interessant is, hoeft niet onderzocht te worden. En dat jezelf veel scheelt tijd en energie.

Eerder schreven we ook al dat het opknippen in kleinere stukken erg helpend is. Zo spreid je de werkzaamheden en spreid je ook de te maken keuzes en het onderzoek naar alle opties. En echt… het hoeft niet allemaal in een keer.

Heb je dus niet heel veel tijd? Vraag hulp en ondersteuning en knip het geheel in kleinere delen. Dan hou je het overzichtelijk.

Zo hou je het ook voor jezelf leuk.

 

Zoals te lezen is, zijn de zeven meest genoemde argumenten goed en steekhoudend. Het zijn argumenten die je bij het verduurzamen van de woning zeker de revue moet laten passeren om zo een goed en gedegen keuze te kunnen maken. Ook al zijn het goede argumenten, er zijn ook goede argumenten tegenin te brengen die pleiten voor het verduurzamen. Ook die zijn de moeite waard goed te onderzoeken!

Meer weten of de mogelijkheden voor het verduurzamen? Kijk dan eens rustig rond op onze website www.anders-verwarmen.nl. Wij kunnen u verder helpen en doen dat graag. Dat kan op basis van het maken van een prijsopgave maar ook op basis van een adviestraject. Wij hebben altijd als doel uw woning te verduurzamen, de energierekening te verlagen en het comfort te verhogen.

Neem dus gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon op 088 5013 950 of per e-mail via info@anders-verwarmen.nl. We kunnen dan samen bepalen op welke manier wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Wij hebben al 15 jaar ervaring op het gebied van het verduurzamen van panden door slimme installatietechniek. Die het comfort verhogen en de energierekening verlagen.

Wij helpen graag verder!

 

Bel ons Mail ons Whatsapp